Om Hapeli

Sletteå løber ud i havet ved Jammerbugten

Lillian Petersen Hansen

Kvinden bag Hapeli Keramik og Smykker

Jeg er bosiddende i Han Herred ved Jammerbugten i Nordjylland, landet mellem hav og fjord. Her er jeg også født og opvokset og er som menneske præget af miljøet her, både mennesker, natur og kultur. Her tæt på Naturnationalpark Tranum, Nationalpark Thy, Limfjorden og Vesterhavet, spiller områdets smukke, stærkt varierede og til tider meget barske natur en stor rolle som inspiration for mig. Nærheden til havet, fjorden, skoven, stranden, klinter, klit og klitheder sætter sig uvægerligt spor i mine arbejder. Kulturen her er også præget af kysterne, dels af sommerturister som flittigt besøger de dejlige sandstrande og dels af kystkultur i form af fiskeri i de traditionelle klinkbyggede fiskerbåde og af sejlsporten og skibstrafikken på fjorden.

Der findes ikke noget dejligere syn for mig end de smukke fiskerbåde trukket op på stranden eller de hvide sejl fra sejlbådene og skibene på fjorden. Den høje himmel, det særlige lys, den friske duft af hav og fyrreskov, strandeng og bøgeskov, sommerhø og efterårslyng, udsigterne over det åbne vide landskab og havet beriger sind og krop. Her er naturen både smuk og barsk, foranderlig men altid tilstedeværende som et grundstof i mine knogler og en evig kilde til inspiration.

inspirationen og trangen til at udfolde mig kreativt

Jeg er opvokset i en familie hvor de kreative håndværk altid har haft en fremtrædende plads og lige fra jeg som barn legede i områdets skønne natur, fandt jeg i disse to udgangspunkter inspirationen og trangen til at udfolde mig kreativt.

20 års erfaring

Jeg har gennem de seneste 20 år uddannet og beskæftiget mig indenfor keramik og smykkefremstilling. Det startede med keramikken og siden kom smykkerne til. I de første år modtog jeg undervisning af lokale keramikere og pottemagere og siden på Aarhus Kunstakademi og endelig kom guldsmedekurserne til. I 2013 etablerede jeg mit eget keramik- og pottemagerværksted og i 2020 etablerede jeg så endelig eget guldsmedeværksted.

Det var fremstillingen af en serie keramiske smykker som ledte mig ind på guldsmedefaget, og ligesom jeg i sin tid blev bjergtaget af leret som materiale, skete det samme for mig med formgivning af metallerne. Jeg bliver fanget ind af materialerne og deres egenskaber og fascineres til stadighed af dets uendelige muligheder og afsøger kontinuerligt nye udtryk og teknikker

Brugsgenstande skal føles behagelige i daglig brug og samtidig tale til sanserne uden at være højtråbende. Det er nemlig god nordjysk stil.

Med afsæt i den nordiske designtradition stiler jeg efter, at mine produkter har en æstetisk værdi i sig selv. Mine designs er ofte minimalistiske fortolkninger udviklet og inspireret af en bestemt ide, anskuelse, myte eller historie. Oftest har de dog baggrund i naturelementer eller fænomener. Det kan være helt konkret i form af afstøbninger af naturelementer som frø og planteknopper eller mere abstrakt fra indtrykkene af sandets mønstre på stranden, bølgernes rullen mod kysten eller klinternes forskellige aflejrede jordlag. Af og til lader jeg det helt naturlige udtryk stå i sig selv.

Jeg fremstiller både skulpturelle og funktionelle keramiske arbejder i stentøj, porcelæn og raku, og smykker i ædelmetallerne guld og sølv. Mine guldsmykker fremstilles i mindst 14 karat. Smykkerne kombineres ofte af begge metaller og med forskellige smykke-og ældesten.

Jeg anvender mange forskellige teknikker for at opnå de udtryk jeg ønsker og arbejdet udføres i mine egne værksteder. Både min keramik og mine smykker er derfor et produkt, som lige fra designprocessens start og igennem alle processer i fremstillingen er lavet af mig.

Jeg har gennem årene deltaget i adskillige udstillinger, afholdt en del kurser og solgt mine værker og produkter fra gallerier og kunsthåndværkerbutikker i den udstrækning jeg har kunne følge med i fremstillingen. 

Lidt om bæredygtighed og klimaaftryk

Både keramikfremstilling og arbejdet med guld og sølv er på mange måder en arbejds- og energitung proces. I processen med brænding af keramikken i  op til ca. 1260 grader celsius, og ved smeltning og lodning af metaller forbruges en del energi. I mine værksteder arbejder jeg til stadighed på at minimere mit klimaaftryk, og arbejde så bæredygtigt og miljøvenligt som jeg formår, blandt andet ved at den energi jeg forbruger i værkstederne og ved brændingen af keramikken er grøn energi produceret af eget solcelle anlæg.

I guldsmedjen benytter jeg så vidt det er muligt bæredygtige metaller eller genbruger guld og sølv fra gamle smykker.

I keramikværkstedet genbruger jeg alt mit eget ”rest-ler” og har investeret i en ælter som letter det tunge arbejde med genæltnig af leret så jeg stort set ikke har noget spild. Den smule ler der vaskes ud ved rengøring af værktøj og værksted opsamles i en såkaldt lerudskiller. Lerudskilleren opsamler ler- og glasurrester fra produktionen, så de ikke ender i kloakken, men i stedet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

  • Jeg begrænser mit vandforbrug ved at genanvende overfladevandet fra lerslikkeret fra gårsdagens produktion, enten i drejeprocessen på drejeskiven eller til rengøring.
  • Jeg genbruger emballage til forsendelser. Der er dog behov for mere emballage til forsendelse end jeg har genbrugsmaterialer til rådighed.
  • Jeg arbejder til stadighed på at forbedre mine arbejdsprocesser set i et bæredygtigheds- og miljøperspektiv og at begrænse min CO2 udledning og mit miljømæssige aftryk på verden.
  • Set i et overordnet perspektiv er eksempelvis en keramikkop dog meget miljøvenlig da den kan genbruges stort set uendeligt. Det samme er tilfældet med guld og sølv som kan omsmeltes og bruges igen og igen.